Så sparar och lånar vi svenskar
2019-01-28

Vi har tittat på statistik från SCB från de senaste tio åren, och samlat ihop information om svenskarnas spar- och lånevanor. Hur sparar och lånar vi? Läs artikeln nedan så får du veta!

Så sparar och lånar vi svenskar

Svenska hushålls sparande och lånande under 10 år

Vi har tittat på de senaste 10 årens statistik från SCB och däribland vissa delar av de svenska hushållens sparande och lånande av pengar. De poster vi intresserat oss för vad gäller krediter är lån i bank och bostadsinstitut, CSN-lån samt Övriga lån till vilka konsumentkrediter som Meddelandelåns produkt hör. Vad gäller sparande har vi tittat på investeringar i börsnoterade aktier och fonder i Sverige samt bankinlåning, alltså sparande på konto.

De siffror från år 2009 - 2017 vi sammanställt i diagrammet nedan har vi justerat upp till 2018 års penningvärde (i enlighet med hur inflationen påverkat värdet på pengar från SCBs prisomräknare) för att få mer jämförbara siffror. Siffrorna är i miljoner kronor.


Diagram över lån och sparande i Sverige 10 år

Svenskarnas sparande och lånande 2009-2018 i siffror.


Sparandet ökar

De svenska hushållens sparande och värdeförändringar i aktier och fonder har ökat stadigt efter att chocken från sprickan av IT-bubblan lagt sig åren efter 2000. Även de mindre riskbenägna personerna har bidragit till ett ökat sparande då det går att utläsa att inlåning till bankerna har en stadigt uppåtgående kurva. Det tredje kvartalet 2018 gjorde svenskarna det största sparandet under ett tredje kvartal sedan år 2000.

Investeringar på börsen kan ha varit ett bra drag om man placerade pengarna rätt, då värdet på OMXS30 under dessa år stigit till det dubbla. Sparande på bankkonto har som sagt också varit populärt, detta trots att sparräntor i stort lyst med sin frånvaro.


Bolånen ökar, men studielån och konsumentkrediter är stadiga

På studielånen från centrala studiestödsnämnden är det svårt att utläsa några större skillnader mellan åren under de senaste decenniet. Dessa lån har räntor som inte går att få någon annanstans och tycks betalas av i takt med att nya CSN-lån tillkommer. Vad gäller Övriga lån, lån utan säkerhet som  exempelvis snabblån, kontokrediter och privatlån är det heller inga dramatiska skillnader mellan åren, men en minskning från nivån 2009 går att utläsa. I synnerhet under år 2013 minskade dessa krediter.

Från statistiken kan vi också utläsa att lån från Banker och bostadsinstitut ökat dramatistiskt under dessa 10 år. Bland dessa lån är det bolånen som dominerar och efter ett rejält avstamp runt 2013 kan vi se små effekter med minskad ökningstakt efter amorteringskrav 1 2016 och amorteringskrav 2 i mars 2018.


Lån & sparande 2019 och kommande 10 år

Redan under slutet av 2018 inledde Riksbanken en höjning av reporäntan som legat under 0% i 4 år. Fortsatta små höjningar under kommande år är att vänta och detta kommer ha effekter som påverkar de svenska hushållens ekonomi.

Det är bostäder som under de senaste 10 åren drivit på svenskarnas lånebehov. Tillväxttakten i nya bolån kommer eventuellt att avta under de 10 kommande åren, då räntorna på bolån följer med reporäntan. I takt med att boräntorna ökar kan det också bli så att de svenska hushållen har mindre pengar över för sparande i samma utsträckning. Framförallt CSN-lån och kanske även Övriga lån kommer sannolikt att ligga kvar på samma nivåer som de gjort under de 10 gångna åren.

På lån- och spar-fronten har många nya aktörer dykt upp under de 10 senaste åren. Vi har också i princip gått ifrån en marknad där man går till ett fysiskt kontor för ärenden då branchen har digitaliserats och funnit sin plats på internet. Med digitaliseringen och automatiserade processer har också nya möjligheter tillkommit. Man kan idag exempelvis med snabb ansökan, kreditprövning och signering med BankID få ett lån utbetalt direkt. Även Meddelandelån har förändrats under dessa år och här har du idag möjlighet att

  • Få besked på din ansökan direkt
  • Låna från 1000 - 30 000 kr
  • Få dina pengar utbetalda direkt till konto i Nordea och Handelsbanken

Ansök om ett lån idag och anslut dig till Meddelandelåns redan 96,2% nöjda kunder.

Hur tekniken påverkar lånande och sparande under kommande år återstår att se, men med all sannolikhet kommer vi så småningom att se tillbaka på kommande 10 år med nya erfarenheter.

Lätt att ansöka. Gick snabbt att få pengarna utbetalda på kontot.

Anna-Leena

Snabb och bra handläggning!

Per

Rekommenderas. Snabb handläggning och snabb utbetalning. Seriöst.

Eva

Jag tycker det fungerar jättebra. Det är enkelt och det går snabbt.

Bengt

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts telefontider 09:00 - 12:00
kundtjanst@meddelandelan.se 08-446 82 822