Vad betyder regeringens nya budget egentligen
2016-09-21

Vad betyder regeringens nya budget egentligen?

Budget diskussion

Regeringen har igår på tisdagen kommit fram med en ny höstbudget. Den har hänvisats till både som Robin Hood budgeten och fått hänvisningar till Alfons Åberg. Men vad innebär budgeten egentligen för dig som vanlig medborgare?

Jämlikhet och välfärd

Regeringens nya budget har som avsikt att fokusera på ekonomisk jämlikhet och välfärd. Frågan att ta från de rika och ge till de fattiga (Robin Hood) är debatterbar. Regeringen har även kritiserats för oviljan att införa lägre löner, som ett incentiv att få fler människor in i arbetslivet. De vågar inte röra sågen (Alfons Åberg) för att skära ner på lönerna, men däremot filar de på lönerna genom högra skatteprocenter på diverse områden. De personer som tjänar mer än 38 000 kronor i månaden får betala mer skatt för sin inkomst än tidigare. Deltidsarbetslösa får däremot samma stöd i 300 dagars tid som de förr fått för 75 dagar, vilket gör att de som är deltidsarbetslösa inte sporras att söka heltidsarbete. Räntan på skattekontot slopas – de som betalat för mycket skatt, får ingen ränta på skattekontot, tidigare var den skattefria intäktsräntan på skattekontot 0,056 %.

De som vinner på budgetförslaget är barnfamiljer som har tre eller fler barn, samt de med barn över 15 år som får mer stöd än tidigare. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får höjda ersättningar samt höjt bostadstillägg. Inkomstgränserna för bostadsbidrag höjs även både för ensamstående och makar och sambor. Ungdomar får gratis tandvård fram till 23 års ålder och 65-74 åringar får höjt tandvårdsbidrag. Personer som r över 85 år får även besöka öppenvården gratis. Skatteprocenten för alkoholvaror höjs med 1 % för sprit och 4 % för öl och vin, med incentivet att minska hälsoskador.

Bättre för miljön

Regeringens budget ämnar även vara mer miljövänlig och sporra till återvinning. Skatteprocenten höjs för köp av el, bensin, vitvaror och hemelektronik. Samtidigt sänks skatten för reparationer av bland annat cyklar, skor, lädervaror, kläder, hushållslinne och vitvaror som till exempel kylskåp och andra hushållsmaskiner. Genom att sänka skatteprocenten för reparation, önskar regeringen att reparation och återanvändning blir vanligare, vilket i sin tur är ett miljövänligare alternativ än att ständigt köpa nytt. Privatpersoner sporras också att köpa el- och hybridbilar med ”supermiljöbilspremien” – en bonus på upp till 40 000 kronor för att ha valt en miljövänlig bil. De som köper ”traditionella” bilar får däremot betala högra skatt.

Regeringens förändringar kommer att träda i kraft under år 2017, en del redan i januari.

Sammanfattning

I det stora hela kommer särskilt barnfamiljer och deltidsarbetslösa att vinna med regiringens nya budget. Däremot kommer personer med en aningen högre inkomst att få betala mer skatt, liksom de som använder traditionella bilar, köper ny elektronik och konsumerar alkohol. I nedanstående tabell sammanfattar vi vem som vinner respektive förlorar som följd av den nya budgeten:

Budget tabell

Källor:

Aftonbladet; Dagens industri; Dagens Nyheter; Expressen; Svenska Dagbladet

Lätt att ansöka. Gick snabbt att få pengarna utbetalda på kontot.

Anna-Leena

Snabb och bra handläggning!

Per

Rekommenderas. Snabb handläggning och snabb utbetalning. Seriöst.

Eva

Jag tycker det fungerar jättebra. Det är enkelt och det går snabbt.

Bengt

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts telefontider 09:00 - 12:00
kundtjanst@meddelandelan.se 08-446 82 822