Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening - S.K.E.F.

SKEF

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter sk. "smslån" som inte sträcker sig längre än 12 månader. Föreningen består av åtta medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning på tydliga villkor.

S.K.E.F. - branschförening för smslån 

Meddelandelån Sverige är medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, S.K.E.F., som har bildats tillsammans med de största aktörerna inom konsumentkrediter i Sverige. S.K.E.F. har som övergripande ändamål att verka för en sund och seriös konsumentkreditgivning samt branschens goda anseende. När du väljer att låna pengar av ett SMSlån-företag som är medlem i S.K.E.F. kan du vara säker att du har att göra med en seriös kreditgivare. Som medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen, S.K.E.F., har företaget uppfyllt vissa kriterier och bedriver sin verksamhet långsiktigt.

Kriterier för medlemskap i S.K.E.F.

För att bli fullständig medlem i S.K.E.F. behöver man bl.a. uppfylla vissa kapitalkrav och genomgå en 6 månaders karenstid där kreditgivaren granskas löpande för att se ifall bolaget uppfyller föreningens stadgar och etiska regler. Förutom det behöver man bl.a. även uppfylla följande krav:

Registrering hos Finansinspektionen
Medlem skall vara registrerad hos Finansinspektionen eller inneha tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Skydd av individens personliga integritet
Medlemsföretagen är skyldiga att följa lagen om behandling av personuppgifter, Personuppgiftslag (1998:204) samt att förbinda sig att följa bestämmelser, rekommendationer och anvisningar från berörda myndigheter samt att kontinuerligt utbilda personal till rätt hantering av personuppgifter.

Stabil verksamhet
Medlem skall bedriva sin verksamhet efter sunda principer. Med detta avses att verksamheten är ekonomiskt stabil, lagenlig och drivs efter långsiktiga verksamhetsmål.

Kreditprövning
För att begränsa risken för att en kreditsökande ingår avtal som hen inte har möjlighet att slutföra skall medlemsföretag aktivt arbeta för att minimera sina kreditrisker och försäkra sig om kundens återbetalningsförmåga. Medlem skall inhämta vägledning från Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1).

Identifiering
Medlemsföretagen förbinder sig att säkerställa låntagarens identitet före ingående av avtal för första gången. Långivaren måste därför kräva att konsumenten identifierar sig genom att tillhandahålla lämplig identifikationshandlingar eller genom elektronisk identifikation som e-legitimation.

Hur ser jag skillanden mellan seriösa och oseriösa företag?

Snabblånebranschen har blivit kritiserad hårt i medierna att ta "ockerräntor" och behandla sina kunder dåligt. S.K.E.F. har grundats för att förbättra branschens rykte i allmänhet och skapa gemensamma spelregler. Det finns över 40 st smslåneaktörer på marknaden för tillfället och det kan vara svårt att urskilja de oseriösa från de seriösa. Du ser lättast skillanden genoma att söka efter föreningens logotyp eller trygghetssigill på företagets hemsida:

skef dubbla

Har du frågor?

Kontakta oss per e-post info@meddelandelan.se

Vill du veta vad som händer hos oss bland de första? Följ oss på Facebook och Twitter.

 

Senast redigerad 2019-02-06 

Lätt att ansöka. Gick snabbt att få pengarna utbetalda på kontot.

Anna-Leena

Snabb och bra handläggning!

Per

Rekommenderas. Snabb handläggning och snabb utbetalning. Seriöst.

Eva

Jag tycker det fungerar jättebra. Det är enkelt och det går snabbt.

Bengt

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts telefontider 09:00 - 12:00
kundtjanst@meddelandelan.se 08-446 82 822