Resultat från Meddelandelåns kundundersökning 2014
10.4.2014

UPPDATERING 2015-04-10
Denna artikel ger en inblick till vår kundundersökning från 2014.
Läs resultat från kundundersökningen 2015


Meddelandelån 2014 resultat kundundersökning

Vi utförde en kundundersökning mellan 18 februari 2014 – 31 mars 2014 för att utreda både hur våra existerande kunder och personer som inte har lånat hos oss tidigare upplever våra tjänster. Under de 6 veckor som undersökningen var aktiv svarade sammanlagt 137 personer på undersökningen, av dessa av 95 (69 %) existerande kunder hos Meddelandelån Sverige AB och 42 (31 %) var personer som inte har lånat hos oss tidigare.

Fördelning av kunder i Meddelandelåns kundundersökning.
Figur 1: Fördelning av befintliga och icke-kunder i Meddelandelåns kundundersökning (C Finance AB / Meddelandelån Kundundersökning 2014, 2014-04-10)

Deltagarna var fördelade mellan könen på följande sätt: 53 % kvinnor och 47 % män. Åldern var fördelad på följande sätt:

åldersfördelningen i Meddelandelåns kundunderökning 2014.

Figur 2: Fördelningen av respondenternas ålder (C Finance AB / Meddelandelån Kundundersökning 2014, 2014-04-10)


Svaren, könsfördelningen och åldersgrupperna som svarade på vår enkät återspeglar rätt bra vår hela kundgrupp. Vi vill nu dela med oss en del av svaren för att öka på transparensen mellan oss och våra kunder:

Extremt bra kundbelåtenhet


Följande fråga i undersökningen handlade om våra kunders nöjdhet med Meddelandelån i allmänhet:

100 % av de som hade lånat hos oss säger att de är nöjda med den tjänst som de har fått!
5 % var nöjda, 35 % mycket nöjda och 60 % extremt nöjda!

Våra kunder är nöjda med Meddelandelåns tjänster.

Figur 3: Svar på frågan: Hur nöjda våra kunder är med Meddelandelån i allmänhet?(C Finance AB / Meddelandelån Kundundersökning 2014, 2014-04-10)

Nedan följer några allmänna kommenterar som våra kunder hade om oss:”Det som lovas hålls alltid!”

”Bra med omedelbar betalning.”

”Lätta att få kontakt med, och sen blir man bra bemött.”

“Jag tycker att ni har en jätte bra service! Det är fantastiskt att kunna få låna upp till 10 000 kr samt dela upp den också på tre månader. Att kunna få flytta fram förfallodatumet är en perfekt lösning ifall man någon gång inte hinner betala i tid.”

”Ni är suveränt bra!”

”Väldigt trevliga människor som bemöter en.”

”Snabba och trevliga att ha att göra med.”

”Bra information, snabb utbetalning.”

”Snabba beslut, bekräftelser, trevlig kundservice, snabba utbetalningar, mycket bra!”


Varför valde du att låna hos Meddelandelån?


Till följande frågade vi varför de som har lånat hos oss bestämde sig för att anlita oss:

- 20 % säger att de valde oss p.g.a. en smidig ansökningsprocess
- 19 % säger att de valde oss p.g.a. snabba överföringar
- 11 % säger att de valde oss p.g.a. möjlighet till förlängning av sms-lån

Varför kunderna har valt oss.
Figur 4: Fördelningen mellan orsaker varför kunder har valt att välja Meddelandelån (C Finance AB / Meddelandelån Kundundersökning 2014, 2014-04-10)

Många säger också att de valde oss på grund av vår trevliga och snabba kundservice. Vi frågade dessutom hur nöjda våra kunder är med vår kundtjänst:

- 98 % av de som svarade var nöjda med vår kundtjänst
- 95 % anser att de fick ett snabbt svar på sina frågor

Hur snabbt har du fått svar av Meddelandelåns kundtjänst.

Figur 5: Svar på frågan: Hur snabbt har du fått svar av vår kundtjänstt? (C Finance AB / Meddelandelån Kundundersökning 2014, 2014-04-10)

Nedan finns en del av kommentarerna som vår kundtjänst fick:”Jag tycker om alla som jag har varit i kontakt med. Har alltid fått snabbt det hjälp jag behövde på ett professionellt och trevligt sätt.”


”Inget negativt att anmärka på.”


”Trevligt bemötande i telefon samt snabba svar via e-post frågor!”


100 % av de som har lånat hos oss rekommenderar oss åt sina vänner!


Vi frågade dem som har lånat hos oss ifall de skulle rekommendera Meddelandelån åt sina vänner och alla (100 %) svarade JA!

Skulle du rekommendera Meddelandelån för dina vänner?

Figur 6: Samtliga av alla våra befintliga kunder som svarade på enkäten skulle kunna rekommendera Meddelandelån för sina vänner. (C Finance AB / Meddelandelån Kundundersökning 2014, 2014-04-10)

Vi vill tacka alla som deltog i kundundersökningen och vi gratulerar speciellt Marie, Sven-Erik och Jabbar som alla vann ett Norwegian –presentkort genom att svara på vår kundundersökning!

Vi kommer att genomföra undersökningen på nytt nästa år och förhoppningsvis kan vi förbättra vår tjänst tills dess! Kom ihåg att du när som helst kan ge oss feedback genom att kontakta vår kundtjänst.

Vill du veta vad som händer hos oss bland de första? Följ oss på Facebook och Twitter.

UPPDATERING


Läs resultat från kundundersökningen 2015

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 – 21:00
10:00 – 17:00
13:00 – 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 020-40 00 03