Utmätning

Utmätning är ett tvångsingrepp och innebär att borgenären begär att Kronofogdemyndigheten tar egendom ifrån gäldenären. Den utmätta egendomen säljs och borgenärens fordran betalas med inkomsterna från försäljningen. Egendomen kan bestå av både lös och fast egendom. Kronofogden kan även besluta om utmätning av lön, vilket innebär att arbetsgivaren betalar ett belopp från den anställdas lön direkt till Kronofogden.

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 – 21:00
10:00 – 17:00
13:00 – 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 020-40 00 03