Utmätning

Utmätning är ett tvångsingrepp och innebär att borgenären begär att Kronofogdemyndigheten tar egendom ifrån gäldenären. Den utmätta egendomen säljs och borgenärens fordran betalas med inkomsterna från försäljningen. Egendomen kan bestå av både lös och fast egendom. Kronofogden kan även besluta om utmätning av lön, vilket innebär att arbetsgivaren betalar ett belopp från den anställdas lön direkt till Kronofogden.

Lätt att ansöka. Gick snabbt att få pengarna utbetalda på kontot.

Anna-Leena

Snabb och bra handläggning!

Per

Rekommenderas. Snabb handläggning och snabb utbetalning. Seriöst.

Eva

Jag tycker det fungerar jättebra. Det är enkelt och det går snabbt.

Bengt

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts telefontider 09:00 - 12:00
kundtjanst@meddelandelan.se 08-446 82 822