Löptid

Löptiden för ett lån anger hur länge man får låna, dvs. då löptiden är slut skall lånet vara återbetalat. Löptiden varierar mycket på basis vilken typ av lån det är fråga om. Mikrolån har vanligtvis en kort löptid medan bostadslån har en lång löptid.

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 – 21:00
10:00 – 17:00
13:00 – 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 020-40 00 03