Indrivning

Indrivning är en form av utmätning och innebär att driva in eller kräva ut pengar av gäldenären (låntagaren).

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 – 21:00
10:00 – 17:00
13:00 – 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 020-40 00 03