Dröjsmålsränta

En ränta som tas ut då gäldenären varit sen med betalningen av sin faktura. Om skulden inte betalas inom utsatt tid så har borgenären rätt att ta ut denna så kallade dröjsmålsränta.

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 – 21:00
10:00 – 17:00
13:00 – 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 020-40 00 03