Avgift för kreditgivning

Det pris som tas ut för att täcka ett företags direkta kostnader i samband med kreditgivning. Avgifterna skall täcka kostnader som t.ex. avisering, uppläggning, påminnelse och kreditprövning.

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 – 21:00
10:00 – 17:00
13:00 – 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 020-40 00 03