Anstånd

Anstånd betyder att något skjuts fram i tiden. I samband med ekonomiska transaktioner betyder det att betalningsdatumet flyttas framåt. Anstånd är något som gäldenären (låntagaren) och borgenären (långivaren) kan komma överens om, men borgenären har dock ingen skyldighet till att bevilja gäldenären önskan om anstånd.

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 – 21:00
10:00 – 17:00
13:00 – 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 020-40 00 03