Nya budgeten – så påverkas du av den
2020-10-01

Meddelandelån budget nyhet

Hur påverkar den nya statsbudgeten dig?

I september presenterades nya budgeten som styr hur statens resurser kommer att fördelas under 2021. Budgeten är ett resultat av långa förhandlingar och intressant för alla som är intresserade av vilken finansiell riktning politikerna stakat ut. Vissa förändringar i budgeten kan komma att påverka dig som privatperson. Här går vi igenom några av åtgärderna vi kommer att få se 2021.

Årets budget präglas av satsningar

Det faktum att 2020 präglats av en pandemi har satt djupa ekonomiska spår. Sveriges BNP, som är ett mått på landets ekonomiska aktivitet, har sjunkit kraftigt. Det innebär att staten har fått in mindre skatteintäkter och man skulle kunna tro att det innebär en bantad statsbudget. Men det är faktiskt en budget präglad av nya satsningar som presenterats för oss av finansminister Magdalena Andersson.

Att stimulera ekonomin under en lågkonjunktur är ett beprövat sätt för att få konjunkturen att vända igen. Statens ekonomi är inte “ur hand i mun” utan det finns både reserver och låneutrymme som kan användas även när skatteintäkterna sjunker. Det är alltså ingen överraskning att budgeten innehåller satsningar. Bedömare menar att det är en historisk budget som nu har lagts fram. Den innehåller reformer till ett värde på omkring 200 miljarder kronor 2021 och 2022. Den svenska statsskulden kommer att öka som en följd av detta men det anses av de flesta vara motiverat i det läge som landet befinner sig i.

Prioriterade områden i årets budget

Skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare

Hela sju miljoner svenskar kan se fram emot sänkta skatter om budgeten går igenom. Skatterna sänks med upp till 1 500 kronor om året. Förutom låg- och medelinkomsttagare kan även pensionärer och personer som mottar socialförsäkringsförmåner räkna med en skattesänkning.

Skatteavdrag för grön teknik

Om du funderar på att installera solceller eller köpa en miljövänlig elbil kan det vara läge att slå till eftersom du kan få göra ett avdrag på 50 000 kronor för det. Detta är en del av en större miljösatsning som bland annat innebär att det avsätts mer pengar till cykelvägar och kollektivtrafik.

Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar

Unga har svårt att komma ut i arbetslivet. För att adressera det problemet sänks arbetsgivaravgiften från 31,42 % till 19,76 %. Det blir alltså billigare att anställa ungdomar. Sänkningen gäller fram till 1 april 2023. En annan satsning på unga innebär att det ska vara möjligt att teckna ett förmånligt lån och använda det till utgifter för körkort. Tanken med det är att göra det lättare för ungdomar att få jobb där körkort är ett grundkrav.

Den höjda a-kassan blir kvar

A-kassan har redan höjts för att mildra effekten av att många blivit varslade som följd av covid-19 och pandemins effekter på samhället. Den nya budgeten slår fast att den nya och frikostiga a-kassan ska bli kvar i ytterligare två år. Grundersättningen har höjts till 510 kronor per dag, det vill säga 11 000 kronor i månaden. Det innebär att den som blir arbetslös inte behöver oroa sig lika mycket för inte kunna betala sina fasta utgifter. Det är när det händer som en ekonomisk kris blir riktigt allvarlig eftersom människor kan bli tvungna att lämna sina hem.

Förbättrad arbetsmiljö inom vården

300 miljoner kronor föreslås gå till en särskild återhämtningsbonus som ska förbättra arbetsmiljön inom vård och äldreomsorg. Pengar anslås också för att göra det mer attraktivt att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. Det är yrken där det är brist på arbetskraft idag. Även extra stora satsningar på att motverka psykisk ohälsa och förlossningsvård finns med i den nya budgeten. De flesta som arbetar inom vården kommer förhoppningsvis att märka av att det är ett prioriterat område 2021.

Mer pengar till fängelserna

Kriminalvården byggs ut och det kommer att skapa extra arbetstillfällen. En av anledningarna till denna satsning är att strafflängderna ökar och den omdiskuterade straffrabatten för unga kommer att ändras samtidigt som det redan är brist på platser i fängelser och häkten.

Satsningar på företagen

Företag kan räkna med ett flertal stödåtgärder och många har redan fått ekonomisk kompensation för att motverka den minskade omsättningen som varit en följd av exempelvis social distansering. Ett annat område som det skapats budgetutrymme för är extra riskkapital till innovativa företag.

Budgeten är ännu inte skriven i sten

Budgeten är en proposition, alltså ett förslag, som riksdagen ska fatta beslut om. Det återstår alltså att se om alla de föreslagna satsningarna går igenom. Eftersom vi har en minoritetsregering finns det inga garantier för att propositionen i sin nuvarande form är sista ordet när det gäller satsningar 2021. Det mesta tyder dock på att en stor del av de satsningar som finns i budgeten kommer att genomföras.

Lätt att ansöka. Gick snabbt att få pengarna utbetalda på kontot.

Anna-Leena

Snabb och bra handläggning!

Per

Rekommenderas. Snabb handläggning och snabb utbetalning. Seriöst.

Eva

Jag tycker det fungerar jättebra. Det är enkelt och det går snabbt.

Bengt

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts telefontider 09:00 - 12:00
kundtjanst@meddelandelan.se 08-446 82 822