Barncancerfondens Vänföretag
2016-06-28

Vi kämpar för livet med Barncancerfonden!

Visste du att Meddelandelån är vänföretag med Barncancerfonden? Vi på Meddelandelån tycker att det är viktigt att stöda barn och familjer som insjuknat i cancer och hoppas att vi tillsammans med andra stödare och vänföretag kan uppnå Barncancerfondens mål - att utrota barncancer. Med detta inlägg berättar vi om vad Barncancerfonden är samt vad det innebär att vi är ett av Barncancerfondens Vänföretag.

Meddelandelån vänföretag barncancerfonden flicka

Barncancer är den största dödsorsaken bland 1-14 åriga barn. Ungefär 300 svenska familjer drabbas årligen av att ett barn diagnostiseras med cancer. Barncancerfonden är en organisation vars motto är att utrota barncancer.

Kort om Barncancerfonden

Barncancerfonden fick sin början år 1979 av en samling av föräldrar till barn som insjuknat i cancer, med avsikt att göra frågan synlig till allmänheten och har under de senaste åren vuxit till en organisation som samlar in och delar ut mer än 200 miljoner kronor för att hjälpa barn som insjuknat i cancer samt de drabbade familjerna. Till Barncancerfondens kärnvärden hör att sprida hopp, visa mod samt ta ansvar av barnen och familjerna.

Barncancerfondens verksamhet går ut på att förmedla information om barncancer samt forska om det för att hitta nya metoder att lindra och bota barncancer. Barncancerfonden är en fullt fristående organisation och får således inte bidrag från stat eller kommun - alla bidrag som fonden ger ut kommer från frivilliga personer och företag, som vi på Meddelandelån.

Meddelandelån - ett Vänföretag

Eftersom vi vill stödja Barncancerfondens verksamhet har vi som ett företag valt att bli ett av Barncancerfondens Vänföretag. Att vi är ett vänföretag innebär att vi med ett stödpaket är med och stöder Barncancerfondens verksamhet i syfte att utrota barncancer. Vi är även med i ett långsiktigt informationsarbete där syftet är att sprida information om barncancer samt marknadsföra stödmöjligheten även till andra företag. Genom att sprida information kan vi hjälpa att öka medvetenheten om barncancer och därmed möjligheterna att utrota barncancer. Om du har ett företag och vill göra som vi, kan du här bekanta dig med hur man blir ett av Barncancerfondens Vänföretag

Sammanfattning

Barncancer är den största dödsorsaken bland barn under 14 år och cirka 300 familjer drabbas årligen med att ett barn får cancerdiagnos. Vi på Meddelandelån vill stöda barn som insjuknat i cancer samt de drabbade familjerna genom att vara ett Vänföretag till Barncancerfonden. Barncancerfonden arbetar mot barncancer genom att forska i nya metoder att utrota barncancer, stöda drabbade och förmedla information för att sprida medvetenhet. Som Vänföretag är vi med i Barncancerfondens informations- och stödarbete. Om du är intresserad av att läsa mer om Barncancerfonden, kan du göra det här: https://www.barncancerfonden.se/

Med vänliga hälsningar

Anna Meddelandelån

Anna

--

Meddelandelån Kundtjänst

Lätt att ansöka. Gick snabbt att få pengarna utbetalda på kontot.

Anna-Leena

Snabb och bra handläggning!

Per

Rekommenderas. Snabb handläggning och snabb utbetalning. Seriöst.

Eva

Jag tycker det fungerar jättebra. Det är enkelt och det går snabbt.

Bengt

Kan vi hjälpa dig med något?

Kontakta vår kundtjänst ifall du behöver hjälp med någonting.

Kundtjänsts öppettider 08:00 - 19:00
09:00 - 16:00
13:00 - 16:00
kundtjanst@meddelandelan.se 08-455 51 00